Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [PLAATS]

Versie geldig vanaf [DATUM]

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van [BEDRIJFSNAAM] en op iedere tussen [BEDRIJFSNAAM] en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van [BEDRIJFSNAAM]. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen


Wasmachines.frl onderdeel van Meerstra Reparatieservice | Inschrijfnummer KvK: 01112098 | BTW nummer: